donderdag 30 juni 2011

Alles is betaald

Gepost door woorden van leven op donderdag, juni 30, 2011 0 reacties
Als wij om ons heen kijken, ontdekken wij nog heel wat goede mensen. Mensen die elkaar helpen, die alles voor een ander over hebben; vriendelijke, prettige mensen.
Gelukkig is dat zo.

Helaas al die goede eigenschappen van de mens kunnen hem nooit in een goed blaadje bij God brengen.
God is zo heilig, en zo hoog verheven, dat Hij niet één zonde door de vingers kan zien. Omdat er niemand op de wereld is die nog nooit gezondigd heeft en bovendien ieder mens in zonde is ontvangen en geboren ( Psalm 51:5), moest er Iemand anders komen op deze wereld om in onze plaats te leven, zoals God dat van ons verlangde. Die Iemand moest het rechtvaardig oordeel Gods over al het door ons bedreven kwaad ondergaan.

Jezus Christus, de Heilige en Volmaakte, is mens geworden en is in onze plaats getreden. Hij heeft in volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn God geleefd en heeft door Zijn lijden en sterven volkomen aan al Gods eisen voldaan.

Als we dit met ons hart geloven en Christus aanvaarden als onze Heiland en Verlosser, mogen wij vrij tot God gaan, want dan ziet Hij ons aan alsof wij alle schuld betaald hebben.
Lezen: Jesaja 53:5-6
handtekening

woensdag 29 juni 2011

Geloof wat er staat

Gepost door woorden van leven op woensdag, juni 29, 2011 0 reacties
Geloven gaat zo maar niet. Ik kan niet geloven.
Is dit inderdaad waar? Hebt u zich wel eens gerealiseerd, dat onze samenleving is gebaseerd op geloof? Met iemand die u niet gelooft kunt u toch niet samenwerken?
U gelooft uw spoorboekje, u gelooft uw huisgenoot, u gelooft de man die uw kachel repareert, enz.

Is het niet een wonder van Gods liefde, dat hij alleen maar van de mens vraagt om Hem te geloven? Hem te vertrouwen op Zijn Woord?
Als Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat Hij de wereld zo liefhad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, waarom gelooft u dat dan niet?
En als de Heer Jezus zegt: “Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven”, geloof dan wat Hij zegt en u hebt het eeuwige leven.
Volgens het Woord van God is er in Zijn ogen NIEMAND die goed doet. Maar, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken!
Wij mogen vol vertrouwen onze hand op dat evangelie leggen en met het hart geloven, dat het waar is wat God zegt, ook voor mij.

Lezen: Johannes 3 : 31-36handtekening

dinsdag 28 juni 2011

Wedergeboorte

Gepost door woorden van leven op dinsdag, juni 28, 2011 0 reacties
Vandaag het laatste gedeelte van de bijbelstudie met het onderwerp Wedergeboorte.
De complete bijbelstudie is te vinden onder "Bijbelstudies" in de rechterzij balk.

28 Juni
2 Korinthe 5:17
17 Zo dan, indien iemand in Christus is die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Dit is niet alleen toekomst, het is ook de dagelijkse realiteit voor iedere gelovige. Er wacht ons een geweldige toekomst, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alles wat tot de oude schepping behoorde is weggedaan. Maar ook de periode waarin we nu leven, is een heel bijzondere in de heilsgeschiedenis. Wij zijn namelijk de uitzondering op alle andere gelovigen die de nieuwe aarde verwachten. Wij verwachten namelijk een hemelse toekomst, wij zullen met Hem regeren in de toekomst.

Romeinen 8:17
17 Heel de schepping wachtop het openbaar worden van de zonen Gods.

Als we ons bewust worden van deze geweldige positie zullen we ervaren dat we met Hem in de overwinning staan. Hij is het die ons bekwaam maakt en daardoor zullen we ook leren eventuele moeilijke tijden in ons leven te overwinnen, door steeds opnieuw onze positie weer in te nemen.

Wij zijn aan het eind van deze studie over wedergeboorte gekomen. Ik hoop dat het duidelijk is geworden wat de Bijbel leert over wedergeboorte. Na een heleboel leerstellige zaken wil ik ook graag wat persoonlijks meegeven. Mijn verlangen is dat jullie ook bewust gaan leven vanuit deze geweldige positie waarin de Heer ons geplaatst heeft. Als je nog geen definitieve keuze hebt gemaakt, is het absoluut de moeite waard om er over na te denken.
Ik kan het je van harte aanraden. Ik heb geen spijt gehad van mijn beslissing, om mijn leven in Zijn handen te geven, en ben nog steeds vol verwondering als ik zie, hoe Hij mijn leven heeft veranderd. De laatste tekst die ik jullie wil meegeven is:

Kolossenzen 1:10
10 Opdat gij moogt wandelen waardelijk in de Here, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God.


Deze bijbelstudie over Wedergeboorte is geschreven door Tiny Romkes.
handtekening

vrijdag 24 juni 2011

CIP.nl | Video - "Wat je niet hebt, kun je niet geven"

Gepost door woorden van leven op vrijdag, juni 24, 2011 0 reacties
Op de site van CIP  ( Christelijk informatie platform )  staat een artikel en video met een gesprek met Edgar Holder. Edgar is voorganger van gemeente "De levende steen".
Het onderwerp is: "Wat je niet hebt, kun je niet geven".
Klik op onderstaande link voor de video en het artikel.


http://www.cip.nl/video/video_detail.asp?id=23367
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates