zaterdag 8 januari 2011

LEES wat er staat, GELOOF wat er staat en je HEBT wat er staat.

Gepost door woorden van leven op zaterdag, januari 08, 2011 0 reacties

Het evangelie aangaande Jezus Christus, Gods Zoon, is niet naar de mens (Galaten 1:11)
Iedere kerk of godsdienstige groepering heeft er zo een eigen mening over.
Elk mens is van nature godsdienstig. Een God eren, vroom en goed zijn, geeft bevrediging aan de verlangens van de ziel. Daarom was het voor de joodse christenen in de dagen van de apostelen zo moeilijk de consequentie te aanvaarden van het feit dat God Zelf de voorhang voor het Heilige der heiligen heeft gescheurd.
Daarmee wilde God duidelijk maken, dat van toen af de toegang tot Hem vrij was, omdat Jezus Christus de Weg tot Hem is.
De tijd was aangebroken dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in Geest en in waarheid ( Johannes 4:23).


NIEMAND kan nu meer tot God komen dan door Jezus Christus, want Hij is DE weg, DE waarheid en HET leven (Johannes 14:6).
Het evangelie aangaande de Zoon is zo volkomen, zo volmaakt, we kunnen er niets aan toevoegen.
Niets van onszelf, geen goedheid, geen vroomheid, geen godsdienst.
Het is zo eenvoudig, het is met het hart geloven in Jezus Christus, Gods Zoon, Die voor ons leed en stierf.
Die opstond uit de dood en nu zit aan Gods rechterhand.


"Wie in Hem gelooft, HEEFT het eeuwige leven" (Johannes 3:16).
Het is zo eenvoudig, maar het is niet naar de mens.
Wij willen graag zelf ook wat doen, in plaats van behouden worden uit louter genade.
Genade aangeboden aan verloren zondaars!
Uit GENADE, want wij worden door de verlossing van Christus Jezus om NIET gerechtvaardigd ( Romeinen 3:24).
Velen zullen als zij deze woorden lezen, zeggen: "Ja maar, zo gemakkelijk is het niet".
Wie echter God GELOOFT op Zijn Woord is behouden en mag roemen in de liefde van God de Vader en van Jezus Christus, de Heer.
En dat alles uit louter genade!
handtekening

donderdag 6 januari 2011

Hoopvolle toekomst

Gepost door woorden van leven op donderdag, januari 06, 2011 0 reacties

Ik heb jullie geluk voor ogen niet jullie ongeluk;
Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven zegt God in de Bijbel.


Als je je openstelt voor God
en gelooft in Hem,
dan heeft God een fantastische toekomst
voor jou!
Voor dit leven,


maar nog oneindig veel meer......


Het kan ook voor jou


Hij belooft een nieuw leven
in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde!


Een leven zonder zorgen of verdriet.
Waar je bij God mag zijn.
In eeuwige liefde, vrede en vreugde.
Dat geeft hoop en uitzicht.
Met je verstand is dit niet te begrijpen.
Dat hoeft ook niet.


Als je kiest voor Jezus
en gelooft dat de Bijbel waar is,
dan is deze onvoorstelbare toekomst
ook voor jou weggelegd!
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates