vrijdag 8 maart 2019

Al Je Haren Zijn Geteld

Gepost door woorden van leven op vrijdag, maart 08, 2019 0 reacties
handtekening

donderdag 7 maart 2019

Gepost door woorden van leven op donderdag, maart 07, 2019 0 reacties

Brood nodig

We zijn in de 40 dagen voor pasen.

Veertig dagen doet denken aan de 40 dagen dat Jezus in de woestijn was, ook doet 40 denken aan de 40 lange jaren dat het volk Israël door de woestijn reisde.

Elke dag kwam het manna uit de hemel, God zorgde voor Zijn volk.
De Here Jezus is deze wereld ingekomen, heeft Zijn Godheid afgelegd, met het doel om de wil van Zijn Vader te doen. Hij is de Enige Die Gods wil kon volbrengen.

Hij kwam niet om de wereld te veroordelen maar om te redden.
Jezus stapte het water in en liet Zich dopen en God had welbehagen in Zijn Zoon en riep op om naar Hem te luisteren.

Jezus kwam in de woestijn met de wilde dieren om Hem heen en de engelen dienden Hem.
Veertig lange dagen, en werd verzocht door de tegenstander, de satan.
De satan, die nog macht heeft in deze tijd, die overste van deze eeuw genoemd wordt.
Hij is de vader van de leugen, is leugenachtig, de grote na-aper, hij is het die alles verdraait, op een manier dat alleen te onderscheiden is door Gods Geest.

De Here gehoorzaamde de Schriften van Zijn Vader en de verzoeker moest wijken.

De Here Jezus is de weg gegaan naar het kruis, de zwaarste weg ooit…
Hij is het Die alles VOLBRACHT heeft.

Het nieuwe verbond is ingegaan

Wij leven na pasen, de Geest is uitgestort,  wij leven door en uit het geloof, uit en door genade alleen.
De gelovige is niet meer van deze wereld, hij is een hemelburger geworden.
De Here zorgt voor ons, we kunnen dat zo makkelijk oplezen, maar niet voor niets laat Hij telkens in Zijn Woord zien dat we dicht bij Hem moeten blijven om daar ook werkelijk uit te leven.

De verleider is nog steeds zeer actief om ons van dat ware Manna af te houden.
Hij is de grote naaper, waar de Heer ons oproept om onze gerichtheid op de hemelse dingen te hebben is het de tegenstander die de gelovige misleid.

Dagelijks mogen we brood eten voor ons lichaam, het brood dat een beeld is van het hemelse manna wat we ook dagelijks nodig hebben, de Heer Zelf zegt dat Hij het brood des Levens is.
Brood dat gemaakt is van iets dat begraven lag in de aarde, dat opkomt en geoogst wordt en gemalen is, dat in het vuur gebakken wordt en tot spijze genuttigd kan worden en het lichaam voorziet van de nodige voedingsstoffen om het lichaam te gebruiken.

Het dagelijkse brood en het voedsel wordt tegenwoordig, ook door gelovigen aan alle kanten bekeken of het geen kwaad doet voor het lichaam. Velen, ook degenen die gezond zijn focussen zich elke dag heel veel op het  aardse voedsel en het aardse lichaam. Velen die er op inspelen verdienen er een dikke boterham van.
Het idee dat het eten van dieren slecht zou zijn, komt ook steeds meer in de media.

De tegenstander heeft het goed gezien, ipv dat we beseffen hoe nodig het is om ons dagelijks geestelijk te laten voeden worden we ervan afgeleid door met het aardse voedsel bezig te zijn.

De Here God Zelf zegt in Zijn rijke Woord dat Hij voor ons zorgt en dat we ons niet druk hoeven te maken met wat we zouden eten en kleden.
Hij zegt dat we alles met dankzegging genomen mogen eten en genieten.

Hij roept op om ons denken te laten veranderen door Zijn Woord en dan ons verstand te gebruiken en alles met mate te doen.

Niet wat de mond ingaat verontreinigd ons, maar wat de mond uitgaat.
Wij kunnen onze lichamen stellen tot een welbehagelijke offerande voor Hem.
Wij kunnen met onze lippen Zijn Naam belijden.

Veertig dagen vasten…..laat de gezindheid van de Here Jezus Christus overvloedig in je zijn.
Nooit kunnen wij de weg gaan die de Here heeft gedaan, laten we niet denken dat we vanuit onszelf God kunnen behagen. De Here in de woestijn sprak de tegenstander tegen vanuit de bijbel en Hij is het die een goed werk in je wil doen naar Zijn welbehagen.

Niet vasten maar je laten voeden met het hemelse Manna, dat reinigt en vernieuwt.
Dat zet alles in de goede proportie’s en bied tegenstand aan de naaper.
In deze woestijnreis nemen we verantwoording, handelen we verstandelijk, zijn nuchter en standvastig.

GELOOF DAT DE HEER VOOR JE KAN, WIL EN ZAL ZORGEN

De Here Jezus Christus, is onze Hogepriester Die Zelf Zijn gemeente bouwt, Hij houd Zijn Woord in stand, Hij wil Zijn Woord bekend maken en ook u en jou eeuwig leven geven.

   De dood is overwonnen, Halleluja, Hij leeft.

https://youtu.be/krFOCRO27_E

handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates