vrijdag 13 april 2012

VERLOST VAN DE ZONDE

Gepost door woorden van leven op vrijdag, april 13, 2012 0 reacties
Dat niet de zonde heerse

“Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?”, zegt Paulus in Romeinen 6 : 2. Eerder deze maand heb je gelezen dat je inderdaad gestorven bent voor de zonde. Als God naar je kijkt, ziet hij (gelukkig) geen zondaar, maar Christus!

Maar toch… Heb jij soms ook van die dagen dat je je dat moeilijk voor kunt stellen als je naar jezelf kijkt? Dan word je aangeklaagd door schuldgevoel (of eigenlijk: door de satan) wat je zegt dat je het weer verkeerd hebt gedaan, dat je weer gefaald hebt. Je blijft denken aan datgene wat je fout gedaan hebt, of dat je misschien iedere keer opnieuw weer fout doet… En voor je het weet heeft de satan je weer waar hij je wil hebben: bij de genade van de Heer vandaan. Weg bij de waarheid dat Hij je geweten reinigt. (Hebreeën 9 : 14) Je staat weer stil bij de zonde in je leven, en geeft de zonde zo een plek die hij helemaal niet verdient!Paulus zegt iets verderop in Romeinen 6 : 12:”Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven  lichaams.”

Je zondigt misschien nog wel, maar dat moet niet het belangrijkste in je leven zijn. Het moet je leven niet meer beheersen, want dan ga je je weer bezig houden met dingen waar de Heer 2000 jaar geleden al mee afgerekend heeft. Laat de zonde in je leven links liggen, schenk er zo min mogelijk aandacht aan. Dat is de beste manier om er geen last van te hebben.Negeer je oude mens, door tegen je eigen vlees te zeggen. “Wat jij wilt is niet belangrijk, je bent gestorven.”

Of door tegen de Heer te zeggen: “ik kom er niet van af, maar U mag het wegnemen.”Kies er voor, in plaats van aandacht schenken aan je zonde, om steeds weer naar de Heer te kijken, om de Heer te dienen, om vrijmoedig van Hem te spreken, om Christus’ voorbeeld te volgen, het Woord te bestuderen, de adviezen van de Heer aan te nemen. Dan komt er nieuwe invulling van je leven. Dat is de beste afleiding tegen je vlees en de doodsteek voor de zonde, die aan je vlees verbonden is. Je vlees is nog wel aan de zonde verbonden, maar je geest is vrij om iets anders te doen. “Daarom (..) laat ons afleggen (…) de zonde”. ( Hebreeën 12 : 1) Over dat “afleggen van de zonde” de volgende keer meer. ( Lees Romeinen 6 )
handtekening

vrijdag 6 april 2012

GOEDE VRIJDAG

Gepost door woorden van leven op vrijdag, april 06, 2012 0 reacties
Toen Pilatus , niettegenstaande het feit dat hij overtuigd was van de schuldeloosheid van de Heer Jezus, Hem had laten geselen, bracht hij Hem, getooid met een purperen mantel en een doornenkroon, naar buiten en sprak: ”Zie, de Mens” (Johannes 19:1-5).


Pilatus heeft toen in het geheel niet begrepen wat hij eigenlijk zei. “Zie, de Mens”. DE Mens. Jezus Christus, Zoon des mensen is DE Mens met Wie elk mens eenmaal te doen krijgt. Elk mensenkind dat geleefd heeft, leeft of nog zal leven zal eens zijn houding MOETEN bepalen tegenover Jezus Christus, DE Mens.


Hij, Die waarlijk Mens was, heeft door Zijn volmaakt leven, door Zijn lijden, Zijn dood en Zijn opstanding op een volkomen, onzegbaar grootste en onovertrefbare wijze verlossing teweeggebracht!

Nu is ALLE macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, zowel in de hemel als op de aarde, aan Hem ondergeschikt.

Hij heeft de eer van Gods Naam volkomen hersteld en Gods gerechtigheid en liefde geopenbaard.

Hij, God van alle eeuwigheid, is DE Mens. De Mens Jezus Christus, de enige Middelaar tussen God en de mens (1 Timotheüs 2:5).

In Adam is elk mens terechtgekomen in de macht van zonde en dood (Romeinen 5:12), hij is onderdaan van het rijk van de boze. Let wel: “Elk mens”.

Alleen in en door Jezus Christus, Gods geliefde Zoon, De Mens, is verlossing mogelijk.

Hij is de enige weg tot God en het ware Leven.

Hij wil de Verlosser zijn van ieder die in Hem gelooft. Hij alleen kan werkelijk vrijmaken. In Hem geloven als Christus de Verlosser, betekent NIEUW leven, vrijheid en vrede. Hem afwijzen is dood en oordeel.

Wij die Hem kennen en liefhebben werden in Hem nieuwe mensen. Uit Adam, in Christus gekomen, ontvingen wij eeuwig leven, dat is ZIJN Leven door Gods Geest in ons geleefd.

In Hem, DE Mens, onze God en Heer, kunnen wij als mens tot het gestelde doel komen. Het doel: ”Waarlijk leven tot eer en verheerlijking van God, onze Vader”.


Lees: Johannes 19:1-5
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates