donderdag 23 februari 2012

WWJD ( voor jong en oud )

Gepost door woorden van leven op donderdag, februari 23, 2012 0 reacties
WWJD.Deze letters ben je vast wel eens tegengekomen. Weet je waar ze voor staan? “What Would Jesus Do”. Oftewel: Wat zou Jezus doen? In je leven heb je regelmatig situaties waarbij je geneigd bent jezelf te laten gelden. Bij voorbeeld als je gepest wordt op school of als je broer of zus je zit te jennen. Je bent dan misschien geneigd om direct in de verdediging te schieten, ten koste van die ander. Eigen schuld dikke bult…

In je geestelijke leven kun je je soms ook aangevallen voelen. Dat is niet fijn om mee te maken. Maar je weet dat het zo nu en dan gebeurt en er is een oplossing. Namelijk door je te realiseren wat Jezus zou doen. Hij zweeg toen Hij werd bespot. Hij bad om vergeving voor zijn moordenaars. Waarom reageerde Jezus zo? Omdat Hij wist dat God uiteindelijk recht zou doen aan Hem en aan deze schepping.

Lees Romeinen 12 : 19 maar eens. “Wreekt uzelf niet beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere”. In het volgende vers worden we opgeroepen om onze vijanden te helpen. Vers 21 luidt als volgt: ”Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede”.

Wat is het goede? Dat is Christus. En raad eens wat? Uit genade woont Christus in ons. Uit onszelf kunnen we het niet opbrengen om onze tegenstanders vriendelijk tegemoet te treden. Maar dat hoeven wij ook niet zelf te doen. Christus is onze Helper.

Rust maar van je eigen reacties en vraag Christus om liefde, wijsheid, rust, de juiste woorden, en dergelijke. Breng je tegenstander maar voor de Troon van genade in je gebed en vraag de Heer hem/haar te laten zien, zoals Hij hem/haar ziet. Je zult ervaren dat de Heer je verhoort. Hij zegent zo’n houding, want dit is wat hij wil. Je bent niet langer verplicht om te reageren vanuit je vlees. Hij leidt ons leven. Dus als je weer eens tegenstand ondervindt, weet je bij Wie je het zoeken moet!
handtekening

vrijdag 17 februari 2012

VERLOST VAN DE ZONDE

Gepost door woorden van leven op vrijdag, februari 17, 2012 0 reacties
Broeders en zusters
Eén van de moeilijkste dingen voor ons als gelovigen is wel het accepteren van onze medegelovigen. Want wij zijn dan zelf wel redelijk volmaakt(?), die medebroeder is dat allerminst! We weten dat ook zijn zonden vergeven zijn, maar misschien zou hij toch een paar eigenschappen, waar ik me toevallig aan stoor, nog wat kunnen bijslijpen. Dat maakt het voor mij wat makkelijker te accepteren dat ook hij een kind van God is. Als hij nou bijvoorbeeld eens wat socialer wordt, kan ik weer even iets vriendelijker zijn. Zo worden we er toch allemaal net iets beter van. Niks op tegen toch? Sterker nog, als wij nou heel vriendelijk zijn naar elkaar toe, laten we daarmee aan de buitenwereld zien dat we goed bezig zijn! Men zal nieuwsgierig worden (“ Hoe komt het toch, dat die mensen zo ontzettend lief zijn voor elkaar?”), daardoor onze bijeenkomsten gaan bezoeken (“ Wat leren jullie daar dan?”) en tot geloof komen! Bijbelser kan haast niet!

En toch zo onwaar. Ten eerste ziet God ons aan naar de nieuwe mens, zonder onze onvolkomenheden. Wie zouden wij dan zijn om te letten op de slechte karaktertrekken van onze medegelovigen? 2 Korinthe 5: 16 is daar duidelijk genoeg over: “Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees”. Het vlees is gestorven, dood dus. Dit geldt zelfs voor het vlees van de Heer. God let er niet meer op en waarschijnlijk is het niet de bedoeling dat wij Hem daarin zouden corrigeren….Toch staat er:

“Te weten dat je zou afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding; En dat je zoudt vernieuwd worden in de geest van je gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.” (Efeze 4 : 22-24)

De bedoeling is toch wel dat we veranderd worden, maar dit werkt van binnen naar buiten en voorzover Hij dat nodig vindt. En dat geldt ook voor die broeder of zuster. Die verandering wordt “heiliging” genoemd in de Bijbel. Heiliging betekent niet “ zonder zonden”, maar “aan de Heer toegewijd” of apart gezet voor de dienst aan de Heer”.
handtekening

vrijdag 10 februari 2012

Het levensbootje door Johan Schep.

Gepost door woorden van leven op vrijdag, februari 10, 2012 0 reactiesDe site van Johan Schep:  www.johan-linda.comhandtekening

De Pottenbakker door Johan Schep.

Gepost door woorden van leven op vrijdag, februari 10, 2012 0 reacties
handtekening

De Arend door Johan Schep.

Gepost door woorden van leven op vrijdag, februari 10, 2012 0 reacties
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates