wie zijn wij

Woorden van Leven is een initiatief van gelovigen die de intentie hebben om het Woord van God te verspreiden.

Het evangelie van de Here Jezus Christus  is het uitgangspunt.
Het doel is om een helder, nuchter beeld van de bijbel weer te geven.
In deze tijd waar alles zich razendsnel op één volgt,
blijft de bijbel als een Rots weergeven dat het evangelie van de Zoon van God vaststaat.
Bij Hem zul je nooit beschaamd uitkomen, Hij zal Zijn beloften waarmaken!

We willen het gezaghebbende Woord van God zo nauwkeurig mogelijk doorgeven, en hopen een houvast te zijn in deze rumoerige tijd voor een ieder die zijn vertrouwen wil stellen op de Here Jezus Christus.
We hopen dat veel mensen er door gesterkt worden in hun geloof tot eer van de Schepper.
Hem alleen komt toe alle lof en eer !!

handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates