zaterdag 30 april 2011

30 April Oud en Nieuw Verbond

Gepost door woorden van leven op zaterdag, april 30, 2011 0 reacties
30 April

De inhoud van het Nieuwe Verbond bestaat maar uit één regel of gebod.
Dat is niet moeilijk.
We hebben al kunnen zien dat de regels, wetten en geboden van het Oude Verbond veel te zwaar waren en niemand in staat was om al die wetten te houden en te vervullen.
Bij het Nieuwe Verbond is dat anders.

In het Johannes Evangelie zegt de Heere Jezus tot Zijn discipelen:

Johannes 13:34
34 Een nieuw gebod (het Nieuwe Verbond) geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt.

De Heere Jezus heeft ons lief.
Hij wil onder het Nieuwe Verbond als Hogepriester voor ons zorgen en gemeenschap (eenheid, contact) met ons hebben.
Daarom woont Hij door en met Zijn Woord in ons hart.

Wat kunnen wij dan doen? Nou ja, Hem liefhebben, toch?!

Wij stellen ons hart in zachtmoedigheid open voor Hem en Zijn Woord. En als wij dat doen, dan hebben wij ook automatisch elkaar lief en zoeken de gemeenschap van broeders en zusters die de Heer Jezus Christus ook liefhebben.

Dit is precies de enige opdracht van het Nieuwe Verbond.
handtekening

zondag 24 april 2011

Hij is opgestaan!

Gepost door woorden van leven op zondag, april 24, 2011 0 reacties

handtekening

zaterdag 23 april 2011

Gepost door woorden van leven op zaterdag, april 23, 2011 0 reacties
handtekening

zondag 17 april 2011

Gepost door woorden van leven op zondag, april 17, 2011 0 reacties
handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates