zaterdag 23 februari 2013

De Deur

Gepost door woorden van leven op zaterdag, februari 23, 2013 0 reacties
 
 
De Deur.


Joh.10:7-9: Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar Voorwaar zeg Ik u. Ik ben de Deur der schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

In de bijbel, Gods Woord, vergelijkt de Heer zich op vele manieren. In Johannes 10 vergelijkt de Here Jezus Christus zichzelf met een deur en de goede Herder. Hij zegt van zichzelf dat Hij de Deur is en de goede Herder.

Een ieder die door deze enige waarachtige Deur binnen gaat, namelijk die Christus Jezus aanneemt in zijn leven, zal behouden worden. Christus Jezus is de enige weg tot behoud op grond van het verlossingswerk dat Hij heeft gedaan. Dit werd ook al geïllustreerd in het Oude Testament waar de Israëlieten bloed op de deurposten moesten smeren zodat de eerstgeborene niet zou sterven. Dit is onder andere een verwijzing naar het werk wat Christus zou doen namelijk ons verlossen van onze schuld en daarmee vrije toegang naar Zijn Vader. Hier houdt het niet mee op. Wanneer we door deze Deur in en uitgaan zullen we “weide vinden” Christus geeft ons de ruimte in onze levens om Hem te dienen. Wanneer we Zijn Woord ter harte nemen, kan Christus in ons werken en zullen we vrucht dragen voor Hem.

In de bijbel hebben veel dingen een geestelijke betekenis. Het hebreeuwse woord voor Deur = Daleth en heeft als getalswaarde 4. De vier in de bijbel staat voor de wet. Wanneer wij tot Christus naderen ontvangen wij nieuw leven. De bijbel leert dat wij verlost zijn van de dood/zonde en wet (Romeinen 3 & 6, Galaten 3).De Deur in de bijbel spreekt dan ook op vele manieren over Christus. Het spreekt ten eerste van verlossing maar ook van de praktische wandel. Wanneer wij door de Deur gaan geven we daar mee aan dat we Christus willen dienen en zullen we Hem kennen in de kracht van Zijn opstanding (Fil 3:10).


Het schilderij "De Deur" is geschilderd door Tineke de Raat en  heeft de afmeting van een echte deur, 200 cm x 100 cm. Alle beelden in het schilderij wijzen naar Christus. Alle beelden zijn uitgelegd in een boekje wat gratis aan te vragen is bij Tineke de Raat. Op de blog van Tineke, www.tinekederaat.blogspot.com staat de gehele uitleg van dit schilderij. Bezoek ook eens haar website www.tinekederaat.nl


 
 
 
 
 
 

handtekening
 

Woorden van Leven Copyright © 2011 Woorden van Leven Blog is Designed by MMDesigns Inspired by BTemplates